Thông tin bất động sản - Tư vấn Tận Tâm, Uy tín
PHƯƠNG CHÂM LÀM VIỆC:
  • Phong cách làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực cao
  • Trách nhiệm, tận tâm và hết lòng với khách hàng
  • Trung thực, luôn cung cấp thông tin chính xác cho khách
  • Uy tín, tôn trọng lời hứa tạo sự tin tưởng
Căn Hộ Xem Ngay - Thông tin bất động sản - Tư vấn Tận Tâm, Uy tín

Making your site private

Sometimes you might want to put your site behind closed doors

If you've got a publication that you don't want the world to see yet because it's not ready to launch, you can hide your Ghost site behind a simple shared pass-phrase.

You can toggle this preference on at the bottom of Ghost's General Settings

private

Ghost will give you a short, randomly generated pass-phrase which you can share with anyone who needs access to the site while you're working on it. While this setting is enabled, all search engine optimisation features will be switched off to help keep the site off the radar.

Do remember though, this is not secure authentication. You shouldn't rely on this feature for protecting important private data. It's just a simple, shared pass-phrase for very basic privacy.

Đặng công sự

Chuyên viên tư vấn bất động sản
Tư vấn tận tình, chính xác Hỗ trợ thông tin nhanh nhất
090 181 3881
Nhận thông tin mới nhất Tư vấn đầu tư, ngân hàng Đăng ký tham quan thực tế dự án